Hungary

Hungary

Efficiency-Driven Economy
Population: 9.9 million
GDP: $120.6 billion
GDP Per Capita: $12,240
SME Contribution to GDP: 52%

Hungary Reports

Name
Report information
pdf
GEM Hungary 2015 Report
Report information
pdf
GEm 2014 Hungary
Report information
pdf
GEM 2013 Hungary
Report information
pdf
  • Year of publication: 2012
  • Category: National Reports
  • Language: Hungarian
  • Upload date: 2015-03-27

  • A GEM 2012-es elemzés, a korábbi GEM Magyarország jelentésekkel ellentétben, els?sorban a GEM Magyarország team által kifejlesztett GEDI módszertanon alapul. A változtatás alapvet? oka az, hogy a GEDI a GEM-hez képest komplexebb módon, több dimenziós szemléletben közelíti a vállalkozói tevékenységet. A GEM elemzéseinek a középpontjában a vállalkozói aktivitást kifejez? TEA mutató áll, amely a meglehet?sen általános, a legtöbbször a fejlettségi szinteknek megfelel? gazdaságpolitikai javaslatok alapját képezi. Ezzel szemben a GEDI a vállalkozás rendszerét kifejez? komplex index, illetve az indexet alkotó pillérek és a pillérek változóinak elemzése révén ország-specifikus gazdaságpolitikai ajánlásokat képes tenni. Ellentétben a GEM vállalkozói aktivitásra fókuszáló gazdaságpolitikai ajánlásaival, a GEDI a vállalkozás 15 pillérjére vonatkozó komplex vállalkozáspolitikai javaslatok megtételére alkalmas. A GEDI elemzési eszköztára révén az egyes pillérek javítására szolgáló er?források relatív elosztását is meg lehet határozni, így a GEDI vállalkozáspolitikai prioritások azonosítására is alkalmas.

  • URL: http://www.gemconsortium.org/report/48817
GEM Hungary 2012 Report
Report information
pdf
GEM Hungary 2011 Report
Loading...