GEM Vietnam 2014 Report (Vietnamese)

pdf
  • Year of publication: 2015
  • Category: National Reports
  • Language: OTHER
  • Upload date: 2015-06-10

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ 2 nghìn người trưởng thành và 36 chuyên gia ở Việt Nam, báo cáo Chỉ số khởi nghiệp Việt Nam 2014 - GEM Việt Nam 2014 - đã cho thấy bức tranh về đặc điểm về phát triển kinh doanh ở Việt Nam theo từng giai đoạn trong chu kỳ phát triển, từ những doanh nhân tiềm năng, đến lúc khởi sự, trải qua giai đoạn đầu, cho đến khi phát triển ổn định và cuối cùng là chấm dứt hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Báo cáo còn giúp đưa ra một khung phân tích điều kiện phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Những so sánh với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia cùng trình độ phát triển với Việt Nam đã cho thấy tình hình kinh doanh ở Việt Nam năm 2014 đã khả quan hơn so với năm 2013, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập ảnh hưởng tới quá trình khởi sự và phát triển kinh doanh.

Loading...